Récréalle

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op een contractuele relatie aangegaan via de site door Récréalle of tussen Recrealle en derde partijen. Een contractuele relatie via de site door Récréalle wordt direct afgesloten met Recrealle, een naamloze partnerschap dat gestationeerd is in rue Léon Henrard 16, 5550 Alle-Sur-Semois.

 

Identiteit van het bedrijf Recrealle B.V.B.A
Récréalle S.P.R.L.
Rue Léon Henrard, 16
5550 Alle sur Semois - Belgique
Tel : 32(0)61 50 03 81
Fax: 32 (0)61 50 15 71
e-mail de contact : Recrealle@recrealle.be

BTW – ondernemingsnumme : BE 0432.826.866
 

Aanbod
Verhuur van kajaks op de site van Recrealle hebben een prijsofferte. Behalve zoals anders uitdrukkelijk vermeld, het aanbod is geldig zolang het op de website aanwezig is. In het geval van fout in prijs, wordt Recrealle niet aansprakelijk gesteld. Een promotionele coupon of speciale korting kan niet worden gecumuleerde met contant geld met de aankoop van een ticket via internet.

Sluiten van een koopovereenkomst
 

1) de sluiting van een geldig verkoop contract, de onderstaande stappen uit moeten worden voldaan. Deze service is beschikbaar in de volgende talen: Frans, Nederlands en Engels.

 

  • 1ste stap "Identificatie": we nodigen u om het huidige reserveringsformulier op onze website in te vullen.
  • 2de stap" selectie van Kajaks en materiaal": de koper selecteert de kajaks en materiaal dat hij nodig heeft en het aantal en de gewenste afstand.
  • 3e stap: "Samenvatting": een samenvattingsbestand van de opdracht wordt weergegeven met de volgende items: ordernummer, aantal kajaks en type materiaal geleasd, totale prijs en adres. 
  • 4de stap: "Betaling": de koper selecteert de wijze van betaling. Een bericht wordt weergegeven dat de koper de betaling aanvaardt of weigert.
  • 5e stap: « het ticketAfdrukken » : na validatie van betaling, de koper zal rechtstreeks de ticket(s) in .pdf of .jpg formaat kunnen afdrukken. Tickets zijn aftedrukken op A4 papier zwart-wit of in kleur.
  •  

 

2) Prijsverlaging

wanneer dat de betaling online gebeurt, krijgt u een korting van 1 € / pers.

 

3) toestemming van de koper.

De koper geeft zijn toestemming wanneer het pagina-overzicht wordt weergegeven bij stap 4: deze stap laat toe om eventuele fouten te corrigeren en zijn bestelling te bevestigen.


4) sluiting van het contract

het contract wordt gesloten op het moment wanneer de verkoper de bevestiging van de bestelling door de koper goedgekeurd ontvangt.


Elektronisch bewijsmateriaal
 
algemene verkoopsvoorwaarden voor e-tickets: zodra op wit papier gedrukt of op uw smartphone weergegeven, is uw E-ticket het enigste en unieke ticket. In het geval van een afdruk, moet het perfect zijn, alle elementen moeten leesbaar zijn zonder enige verwarring In het tegengestelde geval, zal het ticket worden geweigerd. Elke barcode vertegenwoordigt één enkel ticket en is slechts geldig tot de laatste vermelde datum. Elke poging tot misbruik, vervalsing of fraude, zal waarschijnlijk juridisch vervolgd worden

 

Betalingsmodaliteiten
 
de koper betaalt de prijs van aankopen met behulp van een betaalmiddel dat door Europabank is toegestaan. Deze betalingsmodule wordt rechtstreeks beheerd door het bedrijf Europabank; Geen van de informatie met betrekking tot de betaling wordt verzonden naar Recrealle.
RECREALLE weigert elke verantwoordelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces.
Na registratie van de betaling, richt Recrealle zich tot de koper met een bevestiging per e-mail.
  Gekochte tickets worden rechtstreeks afdrukbaar voor de koper via zijn eigen printer.
De bankinformatie die daarin zit, wordt rechtstreeks verzonden naar het bedrijf Europabank die beheert en beveiligt de online betaling. RECREALLE neemt geen kennis van betaling-gerelateerde informatie.
Als de koper een factuur wil, wordt hij verzocht om het factuur te vragen aan één van onze leden van de receptie. In ieder geval zullen alle boekhoudkundige documenten niet later dan de dag van levering en zo spoedig mogelijk worden verzonden per post.


Beleid van de Terugbetaling

een aankoop door de klant, de ticket (s) kan/kunnen niet worden gewisseld, doorverkocht of terugbetaald.
In ieder geval zal een gekocht ticket niet in aanmerking komen voor vergoeding, zelfs in de situatie waarin het ticket niet werd gebruikt door de klant.
De enige voorwaarde dat een vervanging of terugbetaling van een activiteit rechtvaardigt is een onverwachte sluiting of dat het niveau van de Semois veel te hoog of te laag is.


Klachten

klachten over de kwaliteit van B.V.B.A. RECREALLE dienen ingezonden te worden en wordt die dag zelf door de Manager ter plaatse of de dossiermanager behandeld. Klachten met terugwerkende kracht zal als oncontroleerbaar worden beschouwd en geven geen recht op een vermindering van de prijs, terugbetaling of een commerciële geste.


Levering

bij het kopen van online tickets, zal de koper, na validatie van de betaling, de ticket (s) in .pdf of .jpg formaat kunnen afdrukken. Deze moeten worden afgedrukt op A4 papier zwart-wit of in kleur. En worden gepresenteerd ter plaatse, de dag van de afvaart, voor vertrek.


inachtneming van de intellectuele eigendom


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Recrealle verbindt zich ertoe dat vertrouwelijke informatie verstrekt door onze opdrachtgever, behalve in het geval van geschil op uitdrukkelijk verzoek van de rechter of op verzoek van een overheidsinstantie door de geldende wetgeving, niet openbaar te maken. 


Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

elk geschil met betrekking tot de site van Recrealle wordt beheerst door het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van het arrondissement Dinant zijn alleen bevoegd.

terug